Sunday, 02/10/2022 - 09:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA Trường THCS Minh Tiến

Nguồn học liệu môn Toán 9

ĐẠI SỐ 9

Chương I: CĂN BẬC HAI- CĂN BẬC BA

TT

Bài học

Đường link

 

Căn bậc hai.

https://youtu.be/in6_9o8gKb4

https://youtu.be/DC09oS6WDYA

https://youtu.be/OP_EGTACsrk

 

Căn thức bậc hai -hằng đẳng thức

https://youtu.be/yXWMaBnBZKg

https://youtu.be/XZqc3rH8YXI

 

 

Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.

https://youtu.be/uQvi3tf8CJU

https://youtu.be/fcr8fhDdYoQ

 

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

https://youtu.be/SFAp_Q_VySo

https://youtu.be/P_kE4dRa1WE

 

Rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai

https://youtu.be/-1UzUFVggMg

https://youtu.be/PiZT4vQBPCY

https://youtu.be/IuMVv47VpbA

https://youtu.be/8Fj3zfdGTYU

 

Chuyên đề căn bậc hai, căn bậc ba

https://youtu.be/WrIYr0Cgr7Y

 

Chuyên đề ôn thi tuyển sinh căn bậc hai

https://youtu.be/8vIPOzGhVf4

https://youtu.be/BKG_yYR3vGc

https://youtu.be/EKxxki2sbdg

 

Căn bậc ba

https://youtu.be/GHEHnltV1Hk

https://youtu.be/3xGdLiTyzEM

 

Ôn tập chương I

https://youtu.be/sPX51s_U61g

 

  CHƯƠNG II: HÀM SỐ Y = AX + B

Tiết

Tên bài giảng

Đường linh

 

Hàm số bậc nhất

http://www.youtube.com/Watch?v=CxbzW

 

Cách vẽ đồ thị hàm số y=ax+b (a khac 0)

https://goo.gl/2dG6qj

 

Đường thẳng song song, đường thẳng cắt nhau

http://www.youtube.com/mshanh

 

Các bài toán về hàm số y=ax+b

http://tuyensinh247.com

 

Ôn tập chương 2

https://goo.gl/2dG6qj

 

Ôn tập chương 2

http://www.youtube.com/Watch?v=CxbzW

 

 

 

     

 CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Tiết

Tên bài giảng

Đường linh

 

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

https://goo.gl/2dG6qj

 

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

http://www.youtube.com/tinhoconline

 

Giải bài toán bằng cách lập hệ trình (dạng chuyển động)

https://goo.gl/2dG6qj

 

Giải bài toán bằng cách lập hệ trình (dạng liên quan tới yếu tố hình học)

https://goo.gl/2dG6qj

 

Ôn tập chương 3(t1)

http://www.youtube.com/channel/UCCFN

 

Ôn tập chương 3(t2)

https://goo.gl/2dG6qj

 

CHƯƠNG IV= HÀM SỐ Y = AX2, PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Tiết

Tên bài giảng

Đường link

 

Hàm số y = ax2

https://www.youtube.com/watch?v=snGs7kv42kQ

1

https://www.youtube.com/watch?v=027gF8GwPoo

2

https://www.youtube.com/watch?v=m5iTQxH9oPU

1

Đồ thị hàm số y = ax2

https://www.youtube.com/watch?v=PuEjixJS62k

2

https://www.youtube.com/watch?v=DBQpdtTAqCk

3

https://www.youtube.com/watch?v=Tg6MGqbtEUc

4

https://www.youtube.com/watch?v=bqc1bVeCv_A

5

https://www.youtube.com/watch?v=iolQCxOCZNI

6

https://www.youtube.com/watch?v=bz48ohWM9Rs

1

Phương trình bậc hai một ẩn

https://www.youtube.com/watch?v=5qNVp0rT1Ac

2

https://www.youtube.com/watch?v=-oVGBKTaxrA

3

https://www.youtube.com/watch?v=ml-XYnqTpxY

1

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

https://www.youtube.com/watch?v=hYso8UYp2AU

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=qHqK7VzPquw

 

Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn

https://www.youtube.com/watch?v=Msjf_cOpDWY

 

Hệ thức Viet - ứng dụng

https://www.youtube.com/watch?v=nU6pCtAUrbw

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGzLFO3iyEo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hRysIToH4gM

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=KgpMymUalts

5

 

https://www.youtube.com/watch?v=usJ6p3Lq3So

1

Phương trình quy về phương trình bậc hai

https://www.youtube.com/watch?v=KsPUvrszeUk

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRC-jc3NJHw

3

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPjelXrTfXs

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVul6PUpC78

5

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mkUs49YlXQ

6

 

https://www.youtube.com/watch?v=lHOypdwMexY

1

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

https://www.youtube.com/watch?v=0SmxRgKuz4g

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulftY5-T7c4

3

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVtvZ_1pgfM

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=VAvJcQ0rLM0

5

 

https://www.youtube.com/watch?v=8E0WS1F7_BI

6

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1am-3aFYp8

7

 

https://www.youtube.com/watch?v=YzF3u0JuYtQ

1

Ôn tập chương IV

https://www.youtube.com/watch?v=3ufxQ1q1L4k

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=u3DIoZ7HGVw

3

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyk3fTNn1EQ

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuQGMFTfHAw

5

 

https://www.youtube.com/watch?v=uQGebQzR7-8

6

 

https://www.youtube.com/watch?v=2WRSyDnVxOc

7

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QCUs1RjNvg

9

 

https://www.youtube.com/watch?v=I8lCo9DcIHw

 

Phần hình học: CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Tiết

Tên bài giảng

Đường linh

 

Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác  vuông

http://tuyensinh247.com

 

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

http://www.youtube.com/Watch?v=CxbzW

 

Ôn tập chương 1

http://www.youtube.com/Watch?v=CxbzW

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Tiết

Tên bài giảng

Đường link

1

Góc ở tâm. Số đo cung

https://www.youtube.com/watch?v=IbOY7BzJ06w

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=-blJhSy0APo

3

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP73KKuiMLg

1

Liên hệ giữa cung và dây

https://www.youtube.com/watch?v=n4z6tn739FA

1

Góc nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=F8IdR1Hyelo

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=aICiB3ZB_mQ

3

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEGAq9AyvZk

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=_G3AlEphdKM

1

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây

https://www.youtube.com/watch?v=nVZD4Qo79XM

2

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qg0ANw3PZpQ

3

 

https://www.youtube.com/watch?v=TApkwsvR1rE

4

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMaiaJd5Esk

5

 

https://www.youtube.com/watch?v=zbPYbXvI_KM

1

Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

https://www.youtube.com/watch?v=LkDaLCPjI20

2

https://www.youtube.com/watch?v=BS5Qwvw5LnU

3

https://www.youtube.com/watch?v=44ApCRqk_xI

4

https://www.youtube.com/watch?v=XyzB9_04FqY

5

https://www.youtube.com/watch?v=IPaOQvm1Yi4

1

Cung chứa góc

https://www.youtube.com/watch?v=PcYKfqJ6GKI

2

https://www.youtube.com/watch?v=DXe1H-uEGQg

3

https://www.youtube.com/watch?v=jRomYaTHOdk

4

https://www.youtube.com/watch?v=0CnwJqOZDBA

5

https://www.youtube.com/watch?v=4172ssTZ2Dg

1

Tứ giác nội tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=ymTW88oOCv4

2

https://www.youtube.com/watch?v=if0xYkODWuM

3

https://www.youtube.com/watch?v=eb0iN03KH-0

4

https://www.youtube.com/watch?v=Awutt38DbD8

1

Đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp

https://www.youtube.com/watch?v=G9NByrw59Rc

2

https://www.youtube.com/watch?v=SEz7L1bgC-Q

3

https://www.youtube.com/watch?v=ZkjfERj1HXk

1

Độ dài đường tròn, độ dài cung tròn

https://www.youtube.com/watch?v=HJD78KxIDV4

2

https://www.youtube.com/watch?v=rR02GbiFkmc

1

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

https://www.youtube.com/watch?v=DHxuNdA3Ytw

2

https://www.youtube.com/watch?v=6mH8ISnnLVw

3

https://www.youtube.com/watch?v=xBv4Ok2hb6s

1

Ôn tâp chương III

https://www.youtube.com/watch?v=v2n_8yoojmc

2

https://www.youtube.com/watch?v=PJR37sXdKjM

3

https://www.youtube.com/watch?v=kecYbkTqlXk

4

https://www.youtube.com/watch?v=6sMoDpXpdAM

5

https://www.youtube.com/watch?v=UcrYFo02yfA

6

https://www.youtube.com/watch?v=14t3nsBaZjk

7

https://www.youtube.com/watch?v=9iJiaF3ux_w

8

https://www.youtube.com/watch?v=L8pnwFhvvEY

 

HÌNH HỌC 9:  CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN

TT

Bài học

Đường link

 

Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng xủa đường tròn.

https://youtu.be/-f-8mudL3xM

https://youtu.be/xNWy3_JXNmA

 

Đường kính và dây của đường tròn

https://youtu.be/pqoa5I16Ox8

https://youtu.be/RUaqAld7f5A

 

Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. 

https://youtu.be/-DvYpWXN7D8

https://youtu.be/1FYax6mZctA

 

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

https://youtu.be/4_vf-eEWNPw

https://youtu.be/AM3ryTAxhIU

 

Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

https://youtu.be/i_JRqmP9cBo

https://youtu.be/JXzjxqo0FDU

https://youtu.be/lipILzZxmek

 

Chuyên đề tiếp tuyến của đường tròn

https://youtu.be/yyKi-GDMsGs

 

Vị trí tương đối của hai đường tròn .

https://youtu.be/e6819YmfZYI

https://youtu.be/lYU3VweQnFU

 

Ôn tập

https://youtu.be/4PnyVAsGX6U

 

 

Nguồn:thcsminhtien.thachha.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 9
Năm 2022 : 3.228